En kennel i dagens sammanhang är en plats där någon föder upp hundar. Det är oftast dit man vänder sig om man vill köpa en hund. Hos Frozzies kennel föds valparna av mamman (en tik) som valparna sedan får växa upp tillsammans med. Vid 8 veckors ålder är valparna leveransklara och man får då enligt lag lov att sälja valparna om man har för avsikt att göra det.

Frozzies kennel

I Västra Götalands län, Trädet, finner du Frozzies kennel. De driver uppfödning av Österrikisk Pinscher. Kenneln är registrerad hos SKK och ägs av Ann-Christin Ågren.

Som registrerad kennel har man en del ansvar och lagar man ska följa, både från SKK (Svenska Kennelklubben) och Jordbruksverket. Frozzies kennel måste exempelvis se till att miljön hundarna och valparna växer upp i är trygg och säker. Det är även viktigt att man inte parar en tik före den är 18 månader. Sedan får man inte ta mer än 5 kullar och aldrig para en tik för första gången om den är över en viss ålder.

Många av dessa reglerna, exempelvis när man får para tiken första gången, skiljer sig mellan de olika rasklubbafrozzies kennelrnas regler och kan därför vara olika mellan alla raser. Men man får aldrig lov att ta mer än 2 kullar under loppet av 12 månader. Tar man 2 kullar under en tidsperiod av 12 månader måste en tik vila minst 12 månader efter den andra kullen.

Dessa och så många fler regler finns till för hundarnas eget bästa, för att de ska få ett så bra liv som möjligt. Andra nämnvärda regler är att man t.ex. måste rasta en hund vart sjätte timme och man bör inte skaffa hund om man jobbar heltid och inte kan ha med hunden på jobbet. Hundar är flockdjur och tycker inte om att leva ensamma. Köper du en hund blir du och din familj hundens flock. Dessa regler måste Frozzies kennel följa för att få behålla sitt kennelnamn och registrering hos SKK.