Den Svenska Kennelklubben grundades redan 1889 och har idag många syften. Det främsta syftet vid uppstarten var dock att värna om hundraserna. Idag har Svenska Kennelklubben, även förkortat ”SKK”, många uppgifter. Bland annat se till att regler för parning och avel sker på rätt sätt, att stamtavlor till renrasiga hundar ges ut och de anordnar även utställningar där även andra tävlingar och hundsporter brukar ingå. Svenska Kennelklubben har idag över 300 000 medlemmar.

svenska kennelklubben

På SKK:s hemsida finner man mycket användbar information om både hundar, tävlingar, utställningar och även information om sitt medlemskap och vad det innebär. Flest medlemmar finns det av vanliga hundägare som ser hundägandet som har hund för nöjes skull samt uppfödare, jägare och andra hundmänniskor som är intresserade av till exempel utställning eller andra hundsporter. På hemsidan finns även alla godkända hundraser inom de tio olika rasgrupperna, man kan läsa mer om varje grupp eller varje respektive hundras.

Svenska Kennelklubben värnar om hundraserna

Anledningen för uppstarten av Svenska Kennelklubben var huvudsakligen för att värna om hundraserna. Man ville helt enkelt se till att alla raser fanns kvar och att ingen dog ut. Även om många raser idag är väldigt hotade för att det finns så få av dem, så finns raserna faktiskt kvar och det kan mycket väl vara tack vare Svenska Kennelklubben. Just för att de i ett väldigt tidigt skede insåg att de var tvungna att försöka behålla de raser Sverige hade.

Svenska Kennelklubben ville att hundar som avlades fram skulle vara friska och sunda både mentalt och fysiskt. Därför införde man utställningar och prov för hundar, där man samtidigt skulle föra stambok för att dokumentera om olika hundraser samt för att kunna sprida kunskap om avel och uppfödning. I för sig vill dem detta än idag men det som är värt att poängtera är att de har kämpat med detta sedan starten.