Utställningar av hundar är inte ett nytt fenomen. Människor har ställt ut sina hundar i över hundra år. Den första moderna hundutställningen hölls i England år 1859. Sedan dess har mycket ändrats, men utställningar idag går huvudsakligen ut på samma sak som förr. En hundutställning går ut på att hundägare visar upp sina rashundar för domare som sedan bedömer hur väl hundens utseende stämmer överens med rasstandarden. Det är alltså en tävling som bara rashundar kan vara med i. Tävlingarnas syfte är att värdera avel av hundar. De hundar som vinner utställningen vinner priser. Priserna är indelade i en rad olika kategorier som man kan tävla i.

Hur går det till när man tävlar i utställningar?

En inofficiell hundutställning kan anordnas av precis vem som helst. De flesta brukar dock tävla i Svenska Kennelklubbens (SKK) utställningar. De arrangerar störst och flest utställningar i Sverige och är även anslutna till den internationella kennelfederationen. För att få vara med i utställningar som arrangeras av SKK måste vissa regler följas. Exempel på allmänna regler som måste följas är att hundarna måstutställningare vara vaccinerade, att hundarna är ID-märkta och att hundarna inte får bete sig oacceptabelt. Aggressivitet från en hund mot andra hundar eller människor leder till diskning. Allt görs för att det ska vara lika kul för hunden att delta i tävlingen som det är för hundägaren.

I tävlingen delas hundarna in i olika klasser för att göra tävlingen mer rättvis och spännande. Det kan till exempel vara i olika åldersklasser. Tävlingen hade inte varit särskilt rolig utan denna indelning eftersom vissa hundar inte hade haft en chans. Det är ungefär som när fotbollslag delas in i olika divisioner. Få hade satsat pengar på ett division fem-lag som möter ett lag från Allsvenskan. Men om laget spelar mot andra division fem-lag så blir det spännande att satsa pengar på vem som vinner.